+31 (0)202253633

Login


 
Voorwaarden
Door gebruik te maken van onze site accepteert u deze voorwaarden
Door gebruik te maken van onze website, bevestigt u dat u deze gebruiksvoorwaarden accepteert en dat u ermee akkoord gaat. Gaat u niet akkoord met deze voorwaarden dan kunt u onze website niet gebruiken.

Er zijn andere voorwaarden die op u van toepassing kunnen zijn
De volgende aanvullende voorwaarden zijn ook van toepassing op uw gebruik van onze website:
• Ons privacybeleid, waarin de voorwaarden staan waarop wij persoonsgegevens verwerken die we verzamelen van u, samen met informatie over cookies en externe links. Let op dat wij niet verantwoordelijk zijn voor websites waar we een link naartoe hebben.
• Onze boekingscontract en aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn als u een vakantiehuis via ons boekt.
• Onze informatie over hoe u kunt boeken

Wij kunnen wijzigingen aanbrengen in deze voorwaarden
Wij wijzigen deze voorwaarden van tijd tot tijd. Controleer alstublieft de voorwaarden telkens als u onze website wenst te gebruiken, om er zeker van te zijn dat u de voorwaarden die geldig zijn begrijpt. 

We kunnen onze website wijzigen
We kunnen onze website soms updaten en wijzigen

Gebruik van materialen op onze website
U kunt één kopie maken en afdrukken en kunt u samenvattingen downloaden van elke pagina van onze website voor uw persoonlijk gebruik. Voor meer informatie, inclusief gebruiksbeperkingen, raadpleegt u onze Copyright Notice.

Gebruikergegenereerde inhoud is niet door ons goedgekeurd
Deze website bevat beoordelingen die door andere gebruikers van de site zijn geüpload, inclusief naar bulletin boards en chatrooms. Deze informatie en deze materialen zijn niet door ons geverifieerd of goedgekeurd en we zijn niet aansprakelijk voor dergelijke content. De standpunten die door andere gebruikers op onze website worden geplaatst, geven niet altijd weer wat onze waarden en kijk is.
Als u wilt klagen over informatie en materialen die door andere gebruikers zijn geüpload, neem dan contact met ons op

Onze verantwoordelijkheid voor verlies of schade
• Houd er rekening mee dat wij onze website alleen voor binnenlands en privé gebruik bieden. U gaat ermee akkoord om onze website niet te gebruiken voor commerciële of zakelijke doeleinden, en we zijn niet aansprakelijk tegenover personen of bedrijven  voor zaken als winstverlies, verlies van werk, bedrijfsonderbrekingen of verlies van zakelijke kansen.
• Wij sluiten onze aansprakelijkheid uit naar u als gevolg van uw gebruik van deze website, met twee uitzonderingen. Ten eerste sluiten we uit of beperken ons onze aansprakelijkheid niet op welke manier onwettige manier dan ook. (Dit geldt ook voor aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel door onze nalatigheid of nalatigheid van onze medewerkers, agenten of onderaannemers en voor fraude of frauduleuze onjuiste voorstelling.) Ten tweede zijn er verschillende beperkingen en uitzonderingen van aansprakelijkheid van toepassing die voortvloeien uit iedere boeking van een vakantiehuis door u gemaakt - zie onze boekingscontract en aanvullende voorwaarden  , waaronder informatie over hoe wij onze aansprakelijkheid beperken.

Content uploaden naar onze website
Wanneer u inhoud op onze website uploadt via onze Klant Beoordelings-pagina, moet een dergelijke bijdrage accuraat zijn (waar het feiten vermeldt) en eerlijk (waar meningen worden gegeven) en u moet ervoor zorgen dat dergelijke inhoud niet laster of beledigend is.
U garandeert dat een dergelijke bijdrage voldoet aan die normen en u zal aansprakelijk zijn voor verlies of schade die we lijden als gevolg van uw inbreuk op deze garantie.
Eventuele inhoud die u uploadt naar onze website wordt beschouwd als niet-vertrouwelijk en niet-eigendom. U behoudt al uw eigendomsrechten in uw inhoud, maar u dient ons en andere gebruikers van onze website een beperkte licentie te geven om deze inhoud te gebruiken, te bewaren en te kopiëren en te verspreiden en beschikbaar te maken voor derden.
Wij hebben ook het recht uw identiteit bekend te maken aan derden die beweren dat inhoud die door u op de site wordt geplaatst of geüpload, een inbreuk vormt op hun intellectuele eigendomsrechten of van hun recht op privacy.
Wij hebben het recht om alle content die u op onze website plaatst te verwijderen indien naar onze mening uw bericht niet voldoet aan de bovenstaande contentstandaard.

Computervirussen
Wij zijn niet verantwoordelijk voor virussen en u mag ze niet introduceren
Wij garanderen niet dat onze website veilig of vrij is van bugs of virussen.

Toepasbare wetten
Deze gebruiksvoorwaarden, hun inhoud en onderwerpen en hun formatie zijn onderworpen aan de Engelse wetgeving. U en wij beiden komen overeen dat de rechtbanken van Engeland en Wales in het geval van geschillen exclusieve bevoegdheid hebben.

To Toscane / Copyright en Intellectuele Eigendomsrechten

Inhoud op de website van To Toscane -

MEDEDELING - copyright en andere intellectuele eigendomsrechten

De volgende voorwaarden gelden voor alle bezoekers, inclusief gasten of potentiële gasten en huiseigenaren, waaronder klanten van To Tuscany (hierna "Gebruikers" genoemd) naar www.to-tuscany.com en alle bijbehorende websites (hierna aangegeven als gezamenlijk en individueel als  "Website").

To Toscane is de eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief auteursrechten, en de inhoud van de Website, inclusief, zonder uitzondering van pagina's, illustraties, grafieken, professionele- en amateurfotografie, video, audio en tekst.

Gebruikers gaan ermee akkoord om geen inhoud van de website te kopiëren of te downloaden, te wijzigen, te reproduceren, te delen of opnieuw te distribueren, openbaar te maken of te commercieel te gebruiken, of het nu online, in druk of in een ander format of medium zonder voorafgaande Schriftelijke goedkeuring van To Tuscany.

Gebruikers gaan er ook mee akkoord om geen derden te helpen, hetzij direct of indirect, ongeoorloofde handelingen in strijd met deze kennisgeving te plegen.

De beperking in deze mededeling is van toepassing op alle inhoud die verschijnt of eerder op de website is verschenen.
Aanvraagformulier