Bel ons op: +31 (0)202253633
E-mailadres
Wachtwoord
 
Algemene voorwaarden

Boekingsvoorwaarden

Het verhuur van vakantiehuizen en de website www.to-toscane.nl (“website”) worden beheerd door het bedrijf To Tuscany Limited volgens de wetgeving van Engeland en Wales, onder bedrijfsregistratienummer 04022417 met als geregistreerd adres: 72 Chestfield Road, Chestfield, Whitstable, Kent CT5 3LU, Verenigd Koninkrijk (“To Toscane”).

Deze voorwaarden vormen, samen met ons privacybeleid en de boekings- en toegankelijkheidsinformatie van het relevante vakantiehuis op onze website (“Aanvullende voorwaarden”) en eventuele updates ervan, een bindend contract tussen u en ons bedrijf (“voorwaarden”). De Aanvullende voorwaarden die op de verhuur van elk vakantiehuis van toepassing zijn, vindt u onder “Belangrijke boekingsinformatie” op de relevante vakantiehuispagina van onze website. Lees deze informatie aandachtig door voordat u verder gaat, aangezien u met het gebruik van onze website en/of het afsluiten van een boeking via ons bedrijf, automatisch akkoord gaat met al deze voorwaarden, ons privacybeleid en de Aanvullende voorwaarden.

1. Voorwaarden
To Toscane wordt ook als 'wij', 'ons', en 'onze' aangeduid in deze voorwaarden. Met de “klant” wordt de hoofdboeker van een bepaalde boeking bedoeld en deze kan ook met 'u' en 'uw' aangeduid worden in deze voorwaarden. De huiseigenaars (“huiseigenaars”) en onze lokale vertegenwoordigers worden als zodanig aangegeven, waar nodig. Als u een boeking maakt, treedt een aparte boekingsovereenkomst met de huiseigenaar in werking, zoals hieronder uitgelegd staat in artikel 2 (De boekingsovereenkomst).

Alle verwijzingen naar de term “overmacht” in deze voorwaarden volgen de betekenis zoals aangegeven in artikel 13 (Annuleringen van onze kant).

2. De boekingsovereenkomst
To Toscane werkt als de intermediair tussen u (de klant) en de huiseigenaar. Het online boekingsformulier, tezamen met de verhuurdocumentatie van uw vakantiehuis (waarvan wij u in overeenstemming met artikel 6 (Een boeking bevestigen) zullen voorzien), vormt een contract tussen u (de klant) en de huiseigenaar. Dit contract gaat in op de dag dat uw boekingsaanvraag door ons uit naam van de huiseigenaar geaccepteerd wordt en wij een 'Reserveringsbevestiging' aan u (de klant) sturen via e-mail, in overeenstemming met artikel 3 (Correspondentie) en artikel 6 (Een boeking bevestigen). Als u een boeking bevestigt, bevestigt u daarmee dat alle leden van uw groep de voorwaarden die bij de boeking horen begrijpen en accepteren.

Dit contract en alle kwesties met betrekking tot het contract vallen onder de wetgeving van Engeland en Wales en de partijen (u en wij) gaan akkoord met de exclusieve rechtsbevoegdheid van de rechtbanken van Engeland en Wales.

3. Correspondentie
Wij zullen alle correspondentie van uw boeking naar de hoofdboeker sturen via het privé-emailadres dat u tijdens de boekingsprocedure heeft aangegeven. Als u wilt dat wij een ander e-mailadres gebruiken dat een bedrijfsemailadres is, dan moet u ook een privé-emailadres opgeven waar wij u in noodgevallen kunnen bereiken.

Alle verzoeken, aanpassingen en annuleringen moeten schriftelijk doorgegeven worden door de hoofdboeker van de boekingen de vakantiehuis specialist. Schriftelijke correspondentie kunt u sturen aan 72 Chestfield Road, Chestfield CT5 3LU, Verenigd Koninkrijk. Waar in deze voorwaarden schriftelijke kennisgeving aan ons vermeld wordt, wordt ook dit e-mailadres bedoeld.

4. Wet bescherming persoonsgegevens
Wij zijn verantwoordelijk voor het installeren van degelijke beveiligingsmaatregelen om de persoonlijke informatie die u over uzelf en uw medereizigers verstrekt te beschermen. Wij kunnen deze informatie aan onze leveranciers en, indien wettelijk verplicht, de autoriteiten doorgeven, maar wij zullen geen enkele informatie doorgeven aan derden die niet betrokken zijn bij de verhuur van het vakantiehuis. Voor verdere informatie over hoe wij omgaan met en gebruik maken van uw persoonlijke informatie, verwijzen wij u naar het privacybeleid van To Toscane dat op onze website staat, of u kunt vóór u boekt een kopie hiervan aanvragen.

5. Een boeking maken
Boekingen worden gedaan via onze website. Als u een optie voor een vakantiehuis aanvraagt, dan zal dit huis gedurende maximaal drie (3)
werkdagen in ons systeem voorlopig gereserveerd worden. Als we in die periode een verzoek voor een boeking voor ditzelfde vakantiehuis ontvangen, dan zullen wij u via e-mail hiervan op de hoogte stellen en u heeft dan 2 dagen (48 uur) om uw boeking te bevestigen en de aanbetaling via het online boekingsformulier te betalen.

6. Een boeking bevestigen
Tenzij er iets anders afgesproken is, zal uw boeking bevestigd worden als u het online boekingsformulier ingevuld en ingestuurd hebt, en een aanbetaling van 25% van het totale huurbedrag voor het vakantiehuis overgemaakt hebt. In beide gevallen dient dit via onze website te gebeuren. Het restant moet binnen zeventig (70) dagen vóór de aankomstdag betaald worden.

Er is een afkoelingperiode van 2 dagen (48 uur) na bevestiging van uw boeking (zoals bevestigd in overeenstemming met de onderstaande paragraaf). Als u in deze periode schriftelijk uw boeking annuleert, dan zal het volledige bedrag, exclusief eventuele bank- en creditcardkosten, aan u terugbetaald worden. Als de afkoelingsperiode verlopen is, dan bent u verantwoordelijk voor het volledige huurbedrag van het vakantiehuis. Uw aanbetaling zal alleen geretourneerd worden als wij (uit naam van de huiseigenaar) besluiten om uw boeking niet te accepteren.

Als wij uw boeking uit naam van de huiseigenaar (zoals uitgelegd in artikel 2 (De boekingsovereenkomst) accepteren, dan sturen wij u een 'Reserveringsbevesting' per e-mail, en op dat moment is de overeenkomst tussen u en de huiseigenaar van kracht. Kijk deze reserveringsbevestiging goed na en stel ons meteen op de hoogte als deze discrepanties bevat.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele schade, verlies of kosten die u oploopt als gevolg van fouten in de boeking die u niet binnen 48 uur na het ontvangst van de reserveringsbevesting aan ons doorgegeven heeft.

De documentatie omtrent de huur van het vakantiehuis, de routebeschrijving naar het pand en de contactinformatie van de huiseigenaar of een lokale vertegenwoordiger en noodgevalleninformatie zal naar u ge-e-maild worden zoals beschreven in artikel 3 (Correspondentie) zodra wij het volledige bedrag overeenkomstig onderstaand artikel 7 (Betalingswijze) ontvangen hebben.

7. Betalingswijze
Wij accepteren betalingen via de meest gebruikte creditcards (Visa/Mastercard), iDeal en via overschrijving. Er zijn geen extra kosten verbonden aan betalingen via bankpassen of overschrijvingen.

Het openstaande saldo van het vakantiehuis moet minimaal vijfenzestig (65) dagen vóór aankomst volledig betaald zijn (indien van toepassing).

8. Procedure voor specifieke verzoeken
Als u een specifiek verzoek heeft voor wat betreft de faciliteiten in het vakantiehuis (zoals de opstelling van de bedden of een bepaald aspect dat van doorslaggevend belang was in uw keuze van het vakantiehuis), dan moet u dit schriftelijk via e-mail aangeven op het moment dat u de boeking op de website maakt, overeenkomstig artikel 3 (Correspondentie) en minimaal acht (8) weken voorafgaand aan uw aankomstdag. Wij zullen alle verzoeken doorgeven aan de huiseigenaar, maar wij zijn niet verantwoordelijk voor de uitvoering van een verzoek en wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade, verlies of kosten die u oploopt als uw verzoek al dan niet ingewilligd wordt.

9. Hoe kunt u een boeking aanpassen?
Als u één of meerdere afspraken wilt aanpassen, dan moet u dit schriftelijk per e-mail aanvragen, zoals aangegeven in artikel 3 (Correspondentie). Wij zullen zeker proberen de aangevraagde aanpassing te maken, maar tenzij uw verzoek wettelijk verplicht is, kunnen wij niet garanderen dat het uitgevoerd zal worden en wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade, verlies of kosten die u oploopt als uw verzoek al dan niet ingewilligd wordt.

Uw aanpassingsverzoek moet minimaal achtentwintig (28) dagen vóór uw aankomstdag door ons ontvangen worden. De administratiekosten hiervoor zijn €50 per boeking, plus eventuele kosten die wij of de huiseigenaar oplopen bij het uitvoeren van het verzoek.

Het verzoek om een boeking op naam van een derde over te zetten is uitgezonderd van de 28-dagen-termijn. We begrijpen dat overmacht, zoals een ziekte of overlijden van een familielid, u er van zou kunnen weerhouden om het vakantiehuis te gebruiken in de huurperiode. In zo'n geval kan uw boeking op een andere naam overgezet worden. Wij behouden het recht om te bepalen of deze persoon acceptabel is en om de naamsverandering als een annulering te beschouwen. In dat geval bent u verantwoordelijk voor de kosten die onder de annuleringsvoorwaarden vallen, zie artikel 10 (Annuleringsprocedure).

U moet de naamsverandering zo snel mogelijk schriftelijk per e-mail aanvragen, zoals aangegeven in artikel 3 (Correspondentie). Geef daarbij de naam en adresgegevens van de nieuwe persoon door, het openstaande saldo en de administratiekosten, en stuur de bewijsstukken mee die de noodzaak van de verandering bevestigen.

Met het overzetten van de boeking op zijn/haar naam, geeft deze persoon aan deze voorwaarden te accepteren, inclusief (voor de duidelijkheid, maar niet uitputtend) ons privacybeleid. U en de nieuwe persoon zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het openstaande saldo van het huurbedrag en eventuele bijkomende kosten die met de boeking en/of de naamsverandering samenhangen.

10. Annuleringsprocedure
Alle annuleringen moeten per e-mail gemeld worden bij uw vakantiehuis specialist. Het kan voorkomen dat wij verzoeken dat een annulering schriftelijk gemeld wordt, ondertekend door de hoofdboeker en aangetekend verzonden naar: Lisa Leggate, To Tuscany Limited, 72 Chestfield Road, Whitstable, CT5 3LU, Verenigd Koninkrijk of via e-mail naar lisa@to-tuscany.com.

We zullen uw boeking annuleren op de dag dat wij uw annuleringsbevestiging ontvangen. Wij raden u aan om deze aangetekend te versturen.

De onderstaande annuleringskosten zijn van toepassing in de volgende omstandigheden:
Bij annulering tot 66 dagen voor aankomstdag: aanbetaling
Bij annulering vanaf 65 dagen voor aankomstdag: volledige huursom
Bij annulering tijdens uw vakantie: volledige huursom

11. Opnieuw boeken na een annulering
Als u een boeking van een vakantiehuis wilt annuleren en een ander vakantiehuis wilt boeken, dan zijn de bovenstaande annuleringskosten van toepassing. Als voor de nieuwe boeking een hoger bedrag als aanbetaling gevraagd wordt, dan moet u het restant direct bij indiening van het boekingsformulier betalen, in overeenstemming met artikel 5 (Een boeking maken).

12. Aanpassingen van onze kant
Af en toe kunnen huiseigenaars hun panden aanpassen, ook wat betreft de prijsstelling. Aangezien de vakantiehuizen op onze website het bezit zijn van onafhankelijke leveranciers, hebben wij geen inspraak in deze veranderingen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het doorgeven van veranderingen waarvan wij niet op de hoogte waren of als er onvoldoende tijd is om zulke veranderingen voorafgaand aan uw aankomstdag aan u door te geven en wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade, verlies of kosten die u zou kunnen oplopen vanwege de veranderingen.

Maar als wij na het versturen van de Reserveringsbevesting en vóór uw aankomstdag op tijd geïnformeerd worden over een belangrijke aanpassing, dan zullen wij alle redelijke inspanningen leveren om u vóór de aankomstdag van deze verandering op de hoogte te brengen.

Als de verandering de kwaliteit van de accommodatie aantast, dan zullen wij u andere opties van gelijkwaardige kwaliteit aanbieden. U kunt er ook voor kiezen om het oorspronkelijke vakantiehuis toch te gebruiken of uw boeking annuleren: u krijgt in dat laatste geval volledige restitutie. Mocht u een duurder vakantiehuis kiezen, dan moet u het verschil in huurprijs bijbetalen. Als u een goedkoper vakantiehuis kiest, dan betalen wij het verschil terug.

Mocht er een aanpassing plaatsvinden terwijl u in het vakantiehuis verblijft waardoor het merendeel van het vakantiehuis ontoegankelijk is, dan zullen wij alle redelijke inspanningen leveren om een geschikt alternatief onderkomen voor u te vinden, waar geen extra kosten voor u aan verbonden zijn. U kunt er ook voor kiezen om eerder te vertrekken en in dat geval zullen wij u zo nodig (naar ons eigen goeddunken) financieel compenseren voor het ongemak.

Het is mogelijk dat, ondanks onze beste inspanningen, enkele vakantiehuizen verkeerd geprijsd op onze website staan. Normaal gezien controleren wij de prijs voordat wij een boeking accepteren. Mocht de correcte prijs voor uw aanvraagdatum lager zijn dan de prijs die aangegeven stond, dan zullen wij de lagere prijs in rekening brengen. Als de correcte prijs van uw boeking hoger is dan de prijs die u aangegeven zag staan, dan nemen wij, voordat wij de boeking bevestigen, eerst contact met u op om te kijken wat u wilt doen.

13. Annuleringen van onze kant
Wij behouden het recht om de reservering van uw vakantiehuis om welke reden dan ook te annuleren. Zo kunnen wij bijvoorbeeld uw boeking van een vakantiehuis annuleren als u zich niet aan de voorwaarden houdt, waaronder tijdige betalingen: zie artikel 9 (Uw boeking aanpassen).

Onvoorziene omstandigheden of overmacht kunnen ons ook forceren om een reservering te annuleren, wat een “force majeure” of “overmacht”-situatie is. Onderstaand geeft artikel 15 (Onze verantwoordelijkheden en verplichtingen aan u) aan welke verliezen en schade als ‘te voorzien’ beschouwd worden.

Overmacht omvat, maar is niet beperkt tot, stakingen, uitsluitingen en andere industriële acties, natuurrampen, oorlog, opstand, civiele onlusten of onrust, uitvoering of dreiging van terroristische activiteiten, opzettelijke schade, wettelijk voorschriften of bevelen, normen, reglementen of aanwijzingen van overheidswege, ongelukken, bedrijfsstoring, machinebreuk of andere technische problemen, brand, overstroming (inclusief rivierwater), storm of andere natuurrampen of slechte weersomstandigheden, veranderingen die gerelateerd zijn aan wijziging of annulering van vluchten door een luchtvaartmaatschappij, epidemieën, ziekte of tekortkoming van onze leveranciers of onderaannemers.

Mochten wij genoodzaakt zijn om uw vakantiehuis voorafgaand aan de aankomstdag vanwege onvoorziene omstandigheden of overmacht te annuleren, dan zullen wij proberen om andere geschikte accommodatie van vergelijkbare kwaliteit en prijs aan te bieden. Als we alleen accommodatie van lagere kwaliteit kunnen bieden, dan vergoeden wij het prijsverschil. Als wij ons niet aan de overeenkomst kunnen houden, dan betalen wij u het volledige bedrag terug.

In sommige omstandigheden, waar wij dit gepast achten en buiten overmachtsituaties zoals hierboven beschreven, kunnen wij compensatie bieden in overeenstemming met artikel 15 (Onze verantwoordelijkheden en verplichtingen aan u).

14. Prijsstelling en onze ´laagsteprijsgarantie´
Onze prijzen staan online aangegeven in euro's (€) en dit is de huurprijs voor een week, tenzij anders aangegeven. We behouden het recht om de weergegeven prijs te verhogen voordat wij uw boeking bevestigen en om een toeslag te berekenen voor de valutaprijsverschillen die de prijs op de dag van betaling kunnen beïnvloeden.

Dankzij onze 'laagsteprijsgarantie' weet u zeker dat de prijs die u bij ons betaalt, de laagste prijs is die op de markt beschikbaar is. Als u hetzelfde vakantiehuis ergens anders voor dezelfde huurperiode voor een lagere bedrag geadverteerd ziet staan, dan berekenen wij u deze lagere prijs. Het bedrag moet in euro's geadverteerd staan, aangezien onze garantie geen valutafluctaties omvat.

15. Onze verantwoordelijkheden en verplichtingen aan u
Wij zijn verantwoordelijk voor eventuele schade en verlies die door ons veroorzaakt werd en als ‘te voorzien’ beschouwd wordt. Als wij niet aan deze voorwaarden voldoen, dan zijn wij verantwoordelijk voor de schade die u daardoor oploopt, als het een te voorzien resultaat is van onze contractbreuk of omdat wij onvoldoende zorg en vaardigheid gebruikt hebben. Verlies of schade is te voorzien als het ofwel duidelijk is dat het gaat gebeuren, of als er op het moment dat wij het contract afgesloten, d.w.z. tijdens het versturen van de reserveringsbevestiging zoals bovenstaand aangegeven in artikel 6 (Een boeking bevestigen), beide partijen wisten dat het mogelijk zou gebeuren (als u het bijvoorbeeld tijdens de boekingsprocedure met ons besproken hebt).

Wij controleren alle informatie die wij over de vakantiehuizen geven grondig en publiceren onze omschrijvingen van de panden te goeder trouw, op verantwoordelijke wijze en met inachtneming van de nodige toewijding en deskundigheid.

Wij verhuren en zetten vakantiehuizen op de markt die het bezit zijn van onafhankelijke leveranciers en we gebruiken alle redelijke toewijding en deskundigheid bij het selecteren van de leveranciers die bij de dienstverlening van de vakantiehuizen betrokken zijn. Onze leveranciers moeten aan onze hoge kwaliteitseisen voldoen, zoals regelmatig onderhoud aan de panden plegen.

Eventuele speciale boekingsvoorwaarden die de huiseigenaars of hun vertegenwoordigers vereisen zijn bindend en hiervan zult u schriftelijk op de hoogte gebracht worden in overeenstemming met artikel 6 (Een boeking bevestigen).

Wij zijn niet aansprakelijk voor zakelijke verliezen. Wij leveren onze boekingdienst voor vakantiehuizen enkel en alleen voor huiselijk en privégebruik. Als u onze diensten voor commerciële of zakelijke doeleinden gebruikt, dan hebben wij geen enkele aansprakelijkheid voor winstderving, zakelijk verlies, bedrijfsonderbreking of verlies van zakelijke mogelijkheden.

Wij zijn niet aansprakelijk voor het verzorgen van diensten en op geen enkele wijze verantwoordelijk voor eventuele schade, verlies of kosten die voortvloeien uit het handelen of nalaten van onze leveranciers, inclusief hun medewerkers en vertegenwoordigers, of derden. Deze aansprakelijkheid ligt volledig bij de relevante leverancier(s) en/of derden en de betrokken medewerkers en vertegenwoordigers.

Als er onverwachts een onderbreking in de dienstverlening plaatsvindt, dan eisen wij van onze leveranciers dat dit probleem snel opgelost zal worden. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele onderbrekingen of uitvallen van nutsvoorzieningen zoals gas, elektriciteit of water, of vergelijkbare verstoring van de internetverbinding of voor eventuele schade, verlies of kosten die u oploopt vanwege deze onderbreking of uitval. Als u zulke problemen ervaart, dan vragen wij u om ons en de huiseigenaar direct schriftelijk hierover te informeren via het e-mailadres dat in artikel 3 (Correspondentie) genoteerd staat, zodat wij de situatie kunnen proberen te rectificeren.

Wij zijn niet aansprakelijk voor diensten of faciliteiten die buiten onze overeenkomst vallen of voor eventuele schade, verlies of kosten die voortvloeien uit deze diensten of faciliteiten, d.w.z. diensten en faciliteiten die niet specifiek op onze website of in deze voorwaarden vermeld staan.

Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade, verlies of kosten voor verdriet of leed dat u ervaart als u ons niet voorzien hebt van relevante informatie bij het maken en/of bevestigen van uw boeking in overeenstemming met artikel 6 (Een boeking bevestigen).

Niets in deze overeenkomst zal onze aansprakelijkheid uitsluiten of beperken voor zaken die wettelijk niet beperkt of uitgesloten mogen worden, waaronder:

• dood of persoonlijk letsel door onze nalatigheid of de nalatigheid van onze medewerkers, vertegenwoordigers of onderaannemers, en
• fraude of een frauduleuze voorstelling van zaken.

Voor de duidelijkheid: wij regelen geen meervoudige reisonderdelen en verzorgen geen all-inclusive of andere arrangementen. Daarom hebben wij geen aansprakelijkheid onder de Engelse wetgeving voor pakketreizen van 1992 of gerelateerde wet- of regelgeving en eventuele aanpassingen hiervan.

16. Uw verantwoordelijkheden
U bent verantwoordelijk
voor het verkrijgen van alle relevante en geldige reisdocumenten, zoals paspoorten, rijbewijzen en het inchecken voor eventuele vluchten, treinen en veerdiensten. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade, verlies of kosten die u kunt oplopen vanwege discrepanties tussen deze documenten of diensten.

De hoofdboeker is er verantwoordelijk voor dat de groepsleden te allen tijde acceptabel gedrag vertonen. Wij behouden het recht om de huur van uw vakantiehuis te beëindigen mochten wij, de huiseigenaars of de lokale vertegenwoordigers vinden dat uw gedrag of het gedrag van een groepslid levensbedreigend is, schade aan het pand kan veroorzaken of het genot van anderen kan verstoren. Er zal in dat geval geen vergoeding of restitutie betaald worden en buiten de omstandigheden die in artikel 15 (Onze verantwoordelijkheden en verplichtingen aan u) vermeld staan, zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele schade, verlies of kosten die uit deze omstandigheden voortvloeien.

Wij geven op onze website en in onze documentatie aan hoeveel personen in de vakantiehuizen kunnen verblijven. Dit aantal mag niet overschreden worden, behalve als het baby’s betreft die jonger dan twee (2) jaar oud zijn. Het aantal baby’s kan beperkt zijn: dit zal, waar van toepassing, op onze website aangegeven staan. Als uw groep een groter aantal personen omvat dan aangegeven staat, dan kunnen wij de huur van het vakantiehuis zonder restitutie annuleren.

U mag foto's of filmopnames die u in het vakantiehuis genomen hebt niet zonder voorafgaande, schriftelijk toestemming voor commerciële doeleinden gebruiken.

Al onze vakantiehuizen worden grondig schoongemaakt tussen boekingen en er wordt van u verwacht dat u het pand bij vertrek schoon achterlaat, of dat u eventuele schoonmaakkosten betaalt: u wordt hier, indien van toepassing, schriftelijk over geïnformeerd.

Als een vakantiehuis of de inboedel ervan schade of verlies ondergaat door u of een groepslid, dan bent u daarvoor aansprakelijk. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventueel verlies, schade of gerelateerde kosten. U moet eventuele schade onmiddellijk schriftelijk aan de huiseigenaar en aan ons melden, in overeenstemming met artikel 3 (Correspondentie) of aan uw vakantiehuisspecialist (indien van toepassing) doorgeven en de kosten voor reparatie of vervangingen volledig en direct aan de huiseigenaar betalen.

Als u per ongeluk iets in het vakantiehuis achterlaat, dan kunnen wij dit terugsturen tegen betaling van 10 euro administratiekosten en de porto. Alle niet-geclaimde artikelen worden na achtentwintig (28) dagen vernietigd.

17. Diefstal, schade en ziekte
Onverminderd artikel 15 (Onze verantwoordelijkheden en verplichtingen aan u) zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele schade, verlies of kosten die voorkomen uit of anderszins verbonden zijn aan diefstal, inbraak, ziekte, letsel, dood, kosten, claims of bedrag van welke aard dan ook die voortkomen uit het handelen of nalaten van de getroffene, van een derde die niet verbonden is aan onze leveranciers, of vanwege onvoorziene omstandigheden of overmacht bij ons en/of onze leveranciers.

18. Groepsleden met beperkingen en andere medische problemen
U moet ons op de hoogte brengen als uw groep een persoon met een beperking of een medisch probleem bevat. Wij geven u graag advies over geschikte vakantiehuizen, maar mochten wij niet in de behoeften van de betrokkenen kunnen voorzien, dan zullen wij uw boeking niet bevestigen.

Als u de relevante informatie over groepsleden met beperkingen of serieuze medische problemen niet ten tijde van de boeking doorgeeft, dan hebben wij geen gelegenheid gekregen om in deze behoefte te proberen te voorzien. Dit kan resulteren in de annulering van uw boeking en u bent in dat geval verantwoordelijk voor de annuleringskosten.

19. Uw reisverzekering
U en uw groepsleden moeten een reisverzekering hebben voor de duur van de vakantie. Uw verzekeringpolis moet afdoende zijn voor de dekking van persoonlijk letsel, dood, medische en repatriëringkosten, verlies van waardevolle spullen, diefstal uit het vakantiehuis, persoonlijke aansprakelijkheid, annulering, inperkingen en juridische kosten. Behoudens artikel 15 (Onze verantwoordelijkheden en verplichtingen aan u) en de relevante wetgeving zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele schade, verlies of kosten die verbonden zijn aan uw beslissing om geen afdoende reisverzekering voor uw omstandigheden af te sluiten.

20. Klachten
Hoewel het merendeel van onze klanten van probleemloze vakanties in onze vakantiehuizen geniet, kan het zijn dat u ontevreden bent met de dienstverlening terwijl u al in het vakantiehuis verblijft. In dat geval moet u onmiddellijk ons en de huiseigenaar of de lokale vertegenwoordiger hiervan op de hoogte brengen, zodat de situatie zo goed mogelijk verholpen kan worden.

Als het probleem niet ter plekke verholpen kan worden, dan moeten wij de volledige informatie van uw klacht schriftelijk binnen dertig (30) dagen na uw thuiskomst ontvangen. Wij zullen binnen achtentwintig (28) dagen na ontvangst van uw e-mail of brief reageren. Als u ons niet tijdig over het probleem informeert, of als u niet binnen de aangegeven tijdsperiode of op de aangegeven manier uw klacht doorgeeft, dan kunnen wij het probleem niet verhelpen of onderzoeken en dat kan uw rechten in deze overeenkomst aantasten.

KLACHTENPROCEDURE

Klachtenbeleid
To Toscane zet zich ervoor in haar klanten een uitstekende service te bieden. Als u over onze dienstverlening niet tevreden bent, moet u ons dat vertellen. Daardoor helpt u ons bij het handhaven van onze normen zodat wij voor u en andere gasten een probleemloze vakantie kunnen verzorgen.

Klachtenprocedure
Zoals in onze boekingsvoorwaarden is vermeld, moet u als u met bepaalde aspecten van uw vakantiewoning of –appartement een probleem hebt eerst de beheerder of eigenaar waarschuwen wiens gegevens op uw aankomstinformatie zijn vermeld en die de meeste van u waarschijnlijk al bij uw aanmelding bij de accommodatie hebben ontmoet. Als u vindt dat een en ander niet goed is opgelost, bel dan een van onze plaatselijke medewerkers in Italië - hun namen en nummers zijn onderaan uw aankomstinformatie afgedrukt. Uit onze ervaring blijkt dat de meeste problemen kunnen worden verholpen terwijl u in Italië bent en To Toscane en haar vertegenwoordigers zullen proberen alle problemen tot uw tevredenheid op te lossen.
In het onwaarschijnlijke geval dat tijdens uw verblijf in Italië geen bevredigend resultaat kan worden bereikt, moet u binnen 28 dagen na uw vertrek uit de gehuurde accommodatie schriftelijk een officiële klacht bij ons indienen. Richt uw klacht dan tot: karen@to-tuscany.com

Wat gebeurt er daarna?
Alle klachten worden in een centrale database in ons kantoor in Groot-Brittannië geregistreerd en binnen 48 uur nadat wij uw klacht hebben ontvangen (dit is vaak automatisch) ontvangt u een bevestiging van uw klacht.
Als bedrijf is To Toscane wettelijk verplicht om binnen ‘een redelijke termijn’ nadat wij uw klacht hebben ontvangen op de door u aangegeven klachten te antwoorden.
To Toscane stelt zich ten doel alle klachten binnen één kalendermaand na de datum van onze bevestigingsbrief te beantwoorden. Als bedrijf nemen wij contact met alle personen die bij een klacht betrokken zijn, ongeacht of dit de eigenaar van de vakantiewoning/het appartement of de plaatselijke beheerders hiervan zijn, om nadere inlichtingen over de klacht in te winnen en hun reactie te ontvangen voordat wij een definitief besluit nemen over de beste manier om de klacht op te lossen.
Het is van wezenlijk belang dat To Toscane de zienswijze kent van iedereen die bij een klacht betrokken is zodat er passende maatregelen voor het oplossen van de situatie genomen kunnen worden genomen en herhaling van het probleem kan worden voorkomen.

Vakantiehuis zoeker