Login


 
Voorwaarden
Sectie A : Reserveringsvoorwaarden voor To Toscane Vakantiehuizen


Deze voorwaarden vormen, samen met ons privacybeleid en de boekings- en toegankelijkheidsinformatie van het relevante vakantiehuis op onze website (“Aanvullende voorwaarden”) en eventuele updates ervan, een bindend contract tussen u en ons bedrijf (“voorwaarden”). De Aanvullende voorwaarden die op de verhuur van elk vakantiehuis van toepassing zijn, vindt u onder Belangrijke boekingsinformatie op de relevante vakantiehuispagina van onze website. Lees deze informatie aandachtig door voordat u verder gaat, aangezien u met het gebruik van onze website en/of het afsluiten van een boeking via ons bedrijf, automatisch akkoord gaat met al deze voorwaarden, ons privacybeleid en de Aanvullende voorwaarden.

1. Voorwaarden
To Toscane wordt ook als 'wij', 'ons', en 'onze' aangeduid in deze voorwaarden. Met de “klant” wordt de hoofdboeker van een bepaalde boeking bedoeld en deze kan ook met 'u' en 'uw' aangeduid worden in deze voorwaarden. De huiseigenaars (“huiseigenaars”) en onze lokale vertegenwoordigers worden als zodanig aangegeven, waar nodig. Als u een boeking maakt, treedt een aparte boekingsovereenkomst met de huiseigenaar in werking, zoals hieronder uitgelegd staat in artikel 2 (De boekingsovereenkomst).

Alle verwijzingen naar de term “overmacht” in deze voorwaarden volgen de betekenis zoals aangegeven in artikel 13 (Annuleringen van onze kant).

2. De boekingsovereenkomst
To Toscane werkt als de intermediair tussen u (de klant) en de huiseigenaar. Het online boekingsformulier, tezamen met de verhuurdocumentatie van uw vakantiehuis (waarvan wij u in overeenstemming met artikel 6 (Een boeking bevestigen) zullen voorzien), vormt een contract tussen u (de klant) en de huiseigenaar. Dit contract gaat in op de dag dat uw boekingsaanvraag door ons uit naam van de huiseigenaar geaccepteerd wordt en wij een 'Reserveringsbevestiging' aan u (de klant) sturen via e-mail, in overeenstemming met artikel 3 (Correspondentie) en artikel 6 (Een boeking bevestigen). Als u een boeking bevestigt, bevestigt u daarmee dat alle leden van uw groep de voorwaarden die bij de boeking horen begrijpen en accepteren.

Dit contract en alle kwesties met betrekking tot het contract vallen onder de wetgeving van Engeland en Wales en de partijen (u en wij) gaan akkoord met de exclusieve rechtsbevoegdheid van de rechtbanken van Engeland en Wales.

3. Correspondentie
Wij zullen alle correspondentie van uw boeking naar de hoofdboeker sturen via het privé-emailadres dat u tijdens de boekingsprocedure heeft aangegeven. Als u wilt dat wij een ander e-mailadres gebruiken dat een bedrijfsemailadres is, dan moet u ook een privé-emailadres opgeven waar wij u in noodgevallen kunnen bereiken.

Alle verzoeken, aanpassingen en annuleringen moeten schriftelijk doorgegeven worden door de hoofdboeker van de boekingen de vakantiehuis specialist. Schriftelijke correspondentie kunt u sturen aan 72 Chestfield Road, Chestfield CT5 3LU, Verenigd Koninkrijk. Waar in deze voorwaarden schriftelijke kennisgeving aan ons vermeld wordt, wordt ook dit e-mailadres bedoeld.

4. Wet bescherming persoonsgegevens
Wij zijn verantwoordelijk voor het installeren van degelijke beveiligingsmaatregelen om de persoonlijke informatie die u over uzelf en uw medereizigers verstrekt te beschermen. Wij kunnen deze informatie aan onze leveranciers en, indien wettelijk verplicht, de autoriteiten doorgeven, maar wij zullen geen enkele informatie doorgeven aan derden die niet betrokken zijn bij de verhuur van het vakantiehuis. Voor verdere informatie over hoe wij omgaan met en gebruik maken van uw persoonlijke informatie, verwijzen wij u naar het privacybeleid van To Toscane dat op onze website staat, of u kunt vóór u boekt een kopie hiervan aanvragen.

5. Een boeking maken
Boekingen worden gedaan via onze website. Als u een optie voor een vakantiehuis aanvraagt, dan zal dit huis gedurende maximaal drie (3)
dagen in ons systeem voorlopig gereserveerd worden. Als we in die periode een verzoek voor een boeking voor ditzelfde vakantiehuis ontvangen, dan zullen wij u via e-mail hiervan op de hoogte stellen en u heeft dan 2 dagen (48 uur) om uw boeking te bevestigen en de aanbetaling via het online boekingsformulier te betalen.

6. Een boeking bevestigen
Tenzij er iets anders afgesproken is, zal uw boeking bevestigd worden als u het online boekingsformulier ingevuld en ingestuurd hebt, en een aanbetaling van 25% van het totale huurbedrag voor het vakantiehuis overgemaakt hebt. Het openstaande saldo van het vakantiehuis moet minimaal vijfenzestig (65) dagen vóór aankomst volledig betaald zijn.

In beide gevallen dient dit via onze website te gebeuren. Het restant moet binnen zeventig (70) dagen vóór de aankomstdag betaald worden.

Voor boekingen die minstens zeven (7) dagen voor aankomst zijn gemaakt is er een afkoelingsperiode van achtenveertig (48) uur na bevestiging van uw boeking (zoals bevestigd in overeenstemming met de onderstaande paragraaf). Als u binnen deze achtenveertig (48) uur schriftelijk uw boeking annuleert, dan zal het volledige bedrag, exclusief eventuele bank- en creditcardkosten, aan u terugbetaald worden. Als de afkoelingsperiode van achtenveertig (48) uur verlopen is, dan bent u verantwoordelijk voor het volledige huurbedrag van het vakantiehuis. Uw aanbetaling zal alleen geretourneerd worden als wij (uit naam van de huiseigenaar) besluiten om uw boeking niet te accepteren.

Als wij uw boeking uit naam van de huiseigenaar (zoals uitgelegd in artikel 2 (De boekingsovereenkomst) accepteren, dan sturen wij u een 'Reserveringsbevesting' per e-mail, en op dat moment is de overeenkomst tussen u en de huiseigenaar van kracht. Kijk deze reserveringsbevestiging goed na en stel ons meteen op de hoogte als deze discrepanties bevat.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele schade, verlies of kosten die u oploopt als gevolg van fouten in de boeking die u niet binnen achtenveertig (48) uur na het ontvangst van de reserveringsbevesting aan ons doorgegeven heeft.

De documentatie omtrent de huur van het vakantiehuis, de routebeschrijving naar het pand en de contactinformatie van de huiseigenaar of een lokale vertegenwoordiger en noodgevalleninformatie zal naar u ge-e-maild worden zoals beschreven in artikel 3 (Correspondentie) zodra wij het volledige bedrag ontvangen hebben.

7. Betalingswijze
Wij accepteren betalingen via de meest gebruikte creditcards (Visa/Mastercard), iDeal en via overschrijving. Betalingen met een kaart worden verwerkt door Trust Payments voor To Tuscany Ltd en een dochteronderneming To Tuscany Marlisea EU Ltd.

8. Procedure voor specifieke verzoeken
Als u een specifiek verzoek heeft voor wat betreft de faciliteiten in het vakantiehuis (zoals de opstelling van de bedden of een bepaald aspect dat van doorslaggevend belang was in uw keuze van het vakantiehuis), dan moet u dit schriftelijk via e-mail aangeven op het moment dat u de boeking op de website maakt, overeenkomstig artikel 3 (Correspondentie) en minimaal acht (8) weken voorafgaand aan uw aankomstdag. Wij zullen alle verzoeken doorgeven aan de huiseigenaar, maar wij zijn niet verantwoordelijk voor de uitvoering van een verzoek en wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade, verlies of kosten die u oploopt als uw verzoek al dan niet ingewilligd wordt.

9. Hoe kunt u een boeking aanpassen?
Als u kleine wijzigingen in uw reservering wilt aanbrengen, dan moet u dit schriftelijk per e-mail aanvragen, zoals aangegeven in artikel 3 (Correspondentie). Wij zullen zeker proberen de aangevraagde aanpassing te maken, maar tenzij uw verzoek wettelijk verplicht is, kunnen wij niet garanderen dat het uitgevoerd zal worden en wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade, verlies of kosten die u oploopt als uw verzoek al dan niet ingewilligd wordt.

Uw klein aanpassingsverzoek moet minimaal achtentwintig (28) dagen vóór uw aankomstdag door ons ontvangen worden. De administratiekosten hiervoor zijn €50 per boeking, plus eventuele kosten die wij of de huiseigenaar oplopen bij het uitvoeren van het verzoek.

Het verzoek om een boeking op naam van een derde over te zetten is uitgezonderd van de 28-dagen-termijn. We begrijpen dat overmacht, zoals een ziekte of overlijden van een familielid, u er van zou kunnen weerhouden om het vakantiehuis te gebruiken in de huurperiode. In zo'n geval kan uw boeking op een andere naam overgezet worden. Wij behouden het recht om te bepalen of deze persoon acceptabel is en om de naamsverandering als een annulering te beschouwen. In dat geval bent u verantwoordelijk voor de kosten die onder de annuleringsvoorwaarden vallen, zie artikel 10 (Annuleringsprocedure).

U moet de naamsverandering zo snel mogelijk schriftelijk per e-mail aanvragen, zoals aangegeven in artikel 3 (Correspondentie). Geef daarbij de naam en adresgegevens van de nieuwe persoon door, het openstaande saldo en de administratiekosten, en stuur de bewijsstukken mee die de noodzaak van de verandering bevestigen.

Met het overzetten van de boeking op zijn/haar naam, geeft deze persoon aan deze voorwaarden te accepteren, inclusief (voor de duidelijkheid, maar niet uitputtend) ons privacybeleid. U en de nieuwe persoon zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het openstaande saldo van het huurbedrag en eventuele bijkomende kosten die met de boeking en/of de naamsverandering samenhangen.

10. Annuleringsprocedure
Alle annuleringen moeten per e-mail gemeld worden bij uw vakantiehuis specialist. We zullen uw boeking annuleren op de dag dat wij uw annuleringsbevestiging ontvangen.

De onderstaande annuleringskosten zijn van toepassing in de volgende omstandigheden:
Bij annulering tot 66 dagen voor aankomstdag: aanbetaling
Bij annulering vanaf 65 dagen voor aankomstdag: volledige huursom
Bij annulering tijdens uw vakantie: volledige huursom

11. Opnieuw boeken na een annulering
Als u een boeking van een vakantiehuis wilt annuleren en een ander vakantiehuis wilt boeken, dan zijn de bovenstaande annuleringskosten van toepassing. Als voor de nieuwe boeking een hoger bedrag als aanbetaling gevraagd wordt, dan moet u het restant direct bij indiening van het boekingsformulier betalen, in overeenstemming met artikel 5 (Een boeking maken).

12. Aanpassingen van onze kant
Af en toe kunnen huiseigenaars hun panden aanpassen, ook wat betreft de prijsstelling. Aangezien de vakantiehuizen op onze website het bezit zijn van onafhankelijke leveranciers, hebben wij geen inspraak in deze veranderingen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het doorgeven van veranderingen waarvan wij niet op de hoogte waren of als er onvoldoende tijd is om zulke veranderingen voorafgaand aan uw aankomstdag aan u door te geven en wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade, verlies of kosten die u zou kunnen oplopen vanwege de veranderingen.

Maar als wij na het versturen van de Reserveringsbevesting en vóór uw aankomstdag op tijd geïnformeerd worden over een belangrijke aanpassing, dan zullen wij alle redelijke inspanningen leveren om u vóór de aankomstdag van deze verandering op de hoogte te brengen.

Als de verandering de kwaliteit van de accommodatie aantast, dan zullen wij u andere opties van gelijkwaardige kwaliteit aanbieden. U kunt er ook voor kiezen om het oorspronkelijke vakantiehuis toch te gebruiken of uw boeking annuleren: u krijgt in dat laatste geval volledige restitutie. Mocht u een duurder vakantiehuis kiezen, dan moet u het verschil in huurprijs bijbetalen. Als u een goedkoper vakantiehuis kiest, dan betalen wij het verschil terug.

Mocht er een aanpassing plaatsvinden terwijl u in het vakantiehuis verblijft waardoor het merendeel van het vakantiehuis ontoegankelijk is, dan zullen wij alle redelijke inspanningen leveren om een geschikt alternatief onderkomen voor u te vinden, waar geen extra kosten voor u aan verbonden zijn. U kunt er ook voor kiezen om eerder te vertrekken en in dat geval zullen wij u zo nodig (naar ons eigen goeddunken) financieel compenseren voor het ongemak.

Het is mogelijk dat, ondanks onze beste inspanningen, enkele vakantiehuizen verkeerd geprijsd op onze website staan. Normaal gezien controleren wij de prijs voordat wij een boeking accepteren. Mocht de correcte prijs voor uw aanvraagdatum lager zijn dan de prijs die aangegeven stond, dan zullen wij de lagere prijs in rekening brengen. Als de correcte prijs van uw boeking hoger is dan de prijs die u aangegeven zag staan, dan nemen wij, voordat wij de boeking bevestigen, eerst contact met u op om te kijken wat u wilt doen.

13. Annuleringen van onze kant
Wij behouden het recht om de reservering van uw vakantiehuis om welke reden dan ook te annuleren. Zo kunnen wij bijvoorbeeld uw boeking van een vakantiehuis annuleren als u zich niet aan de voorwaarden houdt, waaronder tijdige betalingen: zie artikel 6 (Een boeking bevestigen).

Onvoorziene omstandigheden of overmacht kunnen ons ook forceren om een reservering te annuleren, wat een “force majeure” of “overmacht”-situatie is. Onderstaand geeft artikel 15 (Onze verantwoordelijkheden en verplichtingen aan u) aan welke verliezen en schade als ‘te voorzien’ beschouwd worden.

Overmacht omvat, maar is niet beperkt tot, stakingen, uitsluitingen en andere industriële acties, natuurrampen, oorlog, opstand, civiele onlusten of onrust, uitvoering of dreiging van terroristische activiteiten, opzettelijke schade, wettelijk voorschriften of bevelen, normen, reglementen of aanwijzingen van overheidswege, ongelukken, bedrijfsstoring, machinebreuk of andere technische problemen, brand, overstroming (inclusief rivierwater), storm of andere natuurrampen of slechte weersomstandigheden, epidemieën, ziekte of tekortkoming van onze leveranciers of onderaannemers.

Mochten wij genoodzaakt zijn om uw vakantiehuis voorafgaand aan de aankomstdag vanwege onvoorziene omstandigheden of overmacht te annuleren, dan zullen wij proberen om andere geschikte accommodatie van vergelijkbare kwaliteit en prijs aan te bieden. Als we alleen accommodatie van lagere kwaliteit kunnen bieden, dan vergoeden wij het prijsverschil. Als wij ons niet aan de overeenkomst kunnen houden, dan betalen wij u het volledige bedrag terug.

In sommige omstandigheden, waar wij dit gepast achten en buiten overmachtsituaties zoals hierboven beschreven, kunnen wij compensatie bieden in overeenstemming met artikel 15 (Onze verantwoordelijkheden en verplichtingen aan u).

14. Prijsstelling en onze ´laagsteprijsgarantie´
Onze prijzen staan online aangegeven in euro's (€) en dit is de huurprijs voor een week, tenzij anders aangegeven. We behouden het recht om de weergegeven prijs te verhogen voordat wij uw boeking bevestigen en om een toeslag te berekenen voor de valutaprijsverschillen die de prijs op de dag van betaling kunnen beïnvloeden.

Dankzij onze 'laagsteprijsgarantie' weet u zeker dat de prijs die u bij ons betaalt, de laagste prijs is die op de markt beschikbaar is. Als u hetzelfde vakantiehuis ergens anders voor dezelfde huurperiode voor een lagere bedrag geadverteerd ziet staan, dan berekenen wij u deze lagere prijs. Het bedrag moet in euro's geadverteerd staan, aangezien onze garantie geen valutafluctaties omvat.

15. Onze verantwoordelijkheden en verplichtingen aan u
Wij zijn verantwoordelijk voor eventuele schade en verlies die door ons veroorzaakt werd en als ‘te voorzien’ beschouwd wordt. Als wij niet aan deze voorwaarden voldoen, dan zijn wij verantwoordelijk voor de schade die u daardoor oploopt, als het een te voorzien resultaat is van onze contractbreuk of omdat wij onvoldoende zorg en vaardigheid gebruikt hebben. Verlies of schade is te voorzien als het ofwel duidelijk is dat het gaat gebeuren, of als er op het moment dat wij het contract afgesloten, d.w.z. tijdens het versturen van de reserveringsbevestiging zoals bovenstaand aangegeven in artikel 6 (Een boeking bevestigen), beide partijen wisten dat het mogelijk zou gebeuren (als u het bijvoorbeeld tijdens de boekingsprocedure met ons besproken hebt).

Wij controleren alle informatie die wij over de vakantiehuizen geven grondig en publiceren onze omschrijvingen van de panden te goeder trouw, op verantwoordelijke wijze en met inachtneming van de nodige toewijding en deskundigheid.

Wij verhuren en zetten vakantiehuizen op de markt die het bezit zijn van onafhankelijke leveranciers en we gebruiken alle redelijke toewijding en deskundigheid bij het selecteren van de leveranciers die bij de dienstverlening van de vakantiehuizen betrokken zijn. Onze leveranciers moeten aan onze hoge kwaliteitseisen voldoen, zoals regelmatig onderhoud aan de panden plegen.

Eventuele speciale boekingsvoorwaarden die de huiseigenaars of hun vertegenwoordigers vereisen zijn bindend en hiervan zult u schriftelijk op de hoogte gebracht worden in overeenstemming met artikel 6 (Een boeking bevestigen).

Wij zijn niet aansprakelijk voor zakelijke verliezen. Wij leveren onze boekingdienst voor vakantiehuizen enkel en alleen voor huiselijk en privégebruik. Als u onze diensten voor commerciële of zakelijke doeleinden gebruikt, dan hebben wij geen enkele aansprakelijkheid voor winstderving, zakelijk verlies, bedrijfsonderbreking of verlies van zakelijke mogelijkheden.

Wij zijn niet aansprakelijk voor het verzorgen van diensten en op geen enkele wijze verantwoordelijk voor eventuele schade, verlies of kosten die voortvloeien uit het handelen of nalaten van onze leveranciers, inclusief hun medewerkers en vertegenwoordigers, of derden. Deze aansprakelijkheid ligt volledig bij de relevante leverancier(s) en/of derden en de betrokken medewerkers en vertegenwoordigers.

Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele geluidsoverlast  die zich voordoen buiten de grenzen van het vakantiehuis waarop de eigenaar geen invloed heeft.

Als er onverwachts een onderbreking in de dienstverlening plaatsvindt, dan eisen wij van onze leveranciers dat dit probleem snel opgelost zal worden. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele onderbrekingen of uitvallen van nutsvoorzieningen zoals gas, elektriciteit of water, of vergelijkbare verstoring van de internetverbinding of voor eventuele schade, verlies of kosten die u oploopt vanwege deze onderbreking of uitval. Als u zulke problemen ervaart, dan vragen wij u om ons en de huiseigenaar direct schriftelijk hierover te informeren via het e-mailadres dat in artikel 3 (Correspondentie) genoteerd staat, zodat wij de situatie kunnen proberen te rectificeren.

Wij zijn niet aansprakelijk voor diensten of faciliteiten die buiten onze overeenkomst vallen of voor eventuele schade, verlies of kosten die voortvloeien uit deze diensten of faciliteiten, d.w.z. diensten en faciliteiten die niet specifiek op onze website of in deze voorwaarden vermeld staan.

Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade, verlies of kosten voor verdriet of leed dat u ervaart als u ons niet voorzien hebt van relevante informatie bij het maken en/of bevestigen van uw boeking in overeenstemming met artikel 6 (Een boeking bevestigen).

Niets in deze overeenkomst zal onze aansprakelijkheid uitsluiten of beperken voor zaken die wettelijk niet beperkt of uitgesloten mogen worden, waaronder:

• dood of persoonlijk letsel door onze nalatigheid of de nalatigheid van onze medewerkers, vertegenwoordigers of onderaannemers, en
• fraude of een frauduleuze voorstelling van zaken.

Voor de duidelijkheid: wij regelen geen meervoudige reisonderdelen en verzorgen geen all-inclusive of andere arrangementen. Daarom hebben wij geen aansprakelijkheid onder de Engelse wetgeving voor pakketreizen van 1992 of gerelateerde wet- of regelgeving en eventuele aanpassingen hiervan.

16. Uw verantwoordelijkheden
U bent verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle relevante en geldige reisdocumenten, zoals paspoorten, rijbewijzen en het inchecken voor eventuele vluchten, treinen en veerdiensten. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade, verlies of kosten die u kunt oplopen vanwege discrepanties tussen deze documenten of diensten.

De hoofdboeker moet 21 of ouder zijn en is er verantwoordelijk voor dat de groepsleden te allen tijde acceptabel gedrag vertonen. Wij behouden het recht om de huur van uw vakantiehuis te beëindigen mochten wij, de huiseigenaars of de lokale vertegenwoordigers vinden dat uw gedrag of het gedrag van een groepslid levensbedreigend is, schade aan het pand kan veroorzaken of het genot van anderen kan verstoren. Er zal in dat geval geen vergoeding of restitutie betaald worden en buiten de omstandigheden die in artikel 15 (Onze verantwoordelijkheden en verplichtingen aan u) vermeld staan, zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele schade, verlies of kosten die uit deze omstandigheden voortvloeien.

Wij geven op onze website en in onze documentatie aan hoeveel personen in de vakantiehuizen kunnen verblijven. Dit aantal mag niet overschreden worden, behalve als het baby’s betreft die jonger dan twee (2) jaar oud zijn. Het aantal baby’s kan beperkt zijn: dit zal, waar van toepassing, op onze website aangegeven staan. Als uw groep een groter aantal personen omvat dan aangegeven staat, dan kunnen wij de huur van het vakantiehuis zonder restitutie annuleren.

U mag foto's of filmopnames die u in het vakantiehuis genomen hebt niet zonder voorafgaande, schriftelijk toestemming voor commerciële doeleinden gebruiken.

Al onze vakantiehuizen worden grondig schoongemaakt tussen boekingen en er wordt van u verwacht dat u het pand bij vertrek schoon achterlaat, of dat u eventuele schoonmaakkosten betaalt: u wordt hier, indien van toepassing, schriftelijk over geïnformeerd.

Door bij ons te boeken accepteert u dat elk verlies of schade veroorzaakt aan een woning of de inhoud daarvan door u, uw huisdieren of een lid van uw gezelschap, uw verantwoordelijkheid is. U bent aansprakelijk voor dergelijk verlies, diefstal, schade of enige daarmee verband houdende kosten. U dient eventuele schade onmiddellijk te melden bij de eigenaar of manager van de woning terwijl u ter plaatse bent. Bovendien moet u ons schriftelijk op de hoogte brengen conform paragraaf 3 (Correspondentie). Eventuele reparaties of vervangingen dient u volledig rechtstreeks aan de eigenaar te betalen. Als u de betaling niet voltooit voordat u uitcheckt uit de woning, zullen wij de betaling bij u innen namens de eigenaar.

Als u per ongeluk iets in het vakantiehuis achterlaat, dan kunnen wij dit terugsturen tegen betaling van 10 euro administratiekosten en de porto. Alle niet-geclaimde artikelen worden na achtentwintig (28) dagen vernietigd.

17. Huisdieren
Huisdieren zijn niet toegestaan, tenzij we dit op de website vermelden. U moet uw huisdier op het moment van boeken aan uw gezelschap toevoegen. Wij raden u aan om voor elke hond een verzekering af te sluiten die voldoende dekking biedt voor aansprakelijkheid voor huisdieren en u bent te allen tijde volledig verantwoordelijk voor het toezicht op en het gedrag van uw huisdier. Als u een huisdier meeneemt, is het niet toegestaan om het mee te nemen naar boven, op bedden of meubels, of in faciliteiten zoals het zwembad. U mag geen huisdieren zonder toezicht achterlaten in het vakantiehuis, inclusief de tuin, en u moet honden binnen de grenzen van uw locatie (inclusief de tuin) aangelijnd houden. Kinderen mogen niet alleen worden gelaten met een dier. Als u of een lid van het gezelschap een huisdierallergie heeft, kunnen wij niet garanderen dat er geen honden of andere huisdieren in uw gekozen vakantiehuis zijn geweest, zelfs als de eigenaar geen huisdieren toestaat, noch kunnen wij enige verantwoordelijkheid aanvaarden voor eventuele latere gezondheidsreacties. Soms nemen eigenaren hun eigen huisdieren mee naar een vakantiehuis. Het is uw verantwoordelijkheid om specifieke informatie in te winnen voordat u boekt. Lees ook de informatie over het meenemen van honden op vakantie op onze website. Als er kosten in rekening worden gebracht voor het meenemen van een huisdier, wordt u hierover geïnformeerd op het moment van boeken.

18. Diefstal, schade en ziekte
Onverminderd artikel 15 (Onze verantwoordelijkheden en verplichtingen aan u) zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele schade, verlies of kosten die voorkomen uit of anderszins verbonden zijn aan diefstal, inbraak, ziekte, letsel, dood, kosten, claims of bedrag van welke aard dan ook die voortkomen uit het handelen of nalaten van de getroffene, van een derde die niet verbonden is aan onze leveranciers, of vanwege onvoorziene omstandigheden of overmacht bij ons en/of onze leveranciers.

19. Groepsleden met beperkingen en andere medische problemen
U moet ons op de hoogte brengen als uw groep een persoon met een beperking of een medisch probleem bevat. Wij geven u graag advies over geschikte vakantiehuizen, maar mochten wij niet in de behoeften van de betrokkenen kunnen voorzien, dan zullen wij uw boeking niet bevestigen.

Als u de relevante informatie over groepsleden met beperkingen of serieuze medische problemen niet ten tijde van de boeking doorgeeft, dan hebben wij geen gelegenheid gekregen om in deze behoefte te proberen te voorzien. Dit kan resulteren in de annulering van uw boeking en u bent in dat geval verantwoordelijk voor de annuleringskosten.

20. Uw reisverzekering
Als u bij ons boekt, moeten u en uw reisgezelschap een reisverzekering hebben afgesloten voor de duur van uw vakantie, als voorwaarde van uw boekingscontract. Uw polis moet voldoende dekking bieden voor persoonlijk letsel, overlijden, medische en repatriëringkosten, verlies van kostbaarheden, diefstal en onopzettelijke schade aan de huurwoning, persoonlijke aansprakelijkheid, annulering, inperking en juridische kosten. Onder voorbehoud van paragraaf 15 (Onze verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid jegens u) en de toepasselijke wetgeving, zijn wij niet aansprakelijk voor enige schade, verlies of kosten die voortvloeien uit of het gevolg zijn van uw verzuim om een adequate reisverzekering af te sluiten die aansluit bij uw behoeften.

21. Rookvrij
Nota bene: in al onze vakantiehuizen geldt een streng rookverbod.


Sectie B: Boekingsvoorwaarden voor to toscane ervaringen en aanvullende service

Deze boekingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle boekingen van To Toscane Ervaringen of eventuele aanvullende service. Ze zijn niet van toepassing op boekingen van vakantiehuizen (raadpleeg sectie A voor toegepaste boekingsvoorwaarden).
To Toscane Ervaringen en aanvullende service worden aangeboden door lokale bedrijven of personen die volledig onafhankelijk zijn van To Toscane. Voor To Toscane Ervaringen en boekingen van aanvullende diensten, treden wij uitsluitend op als tussenpersoon voor de aanbieder ervan. Uw contract ontvangt u rechtstreeks van de aanbieder.
In deze boekingsvoorwaarden wordt uitgelegd hoe uw boeking wordt gemaakt en beheerd naast enkele andere toegepaste voorwaarden. Ze maken deel uit van uw bovengenoemde contract met de aanbieder. De aanbieder heeft eigen voorwaarden die ook van toepassing zijn op uw contract. U kunt hiervan een kopie vragen. Als er verschillen zijn tussen deze boekingsvoorwaarden en de eigen voorwaarden van de aanbieder, domineren de algemene voorwaarden van de aanbieder boven de onze. In deze boekingsvoorwaarden wordt ook beschreven hoe To Toscane boekingen voor To Toscane Ervaringen en eventuele aanvullende services afhandelt.
In deze Boekingsvoorwaarden betekent "aanbieder" de persoon of entiteit die de To Toscane Ervaringen of aanvullende service van wie uw contract is, "To Toscane", "wij", "ons" en "onze" verwijst naar To Tuscany Ltd, "U" en "uw" verwijst naar alle personen die op de boeking worden genoemd (inclusief iedereen die op een later tijdstip wordt toegevoegd of vervangen) of een ieder die binnen die context valt.

1. U maakt een boeking
Voordat u naar Toscane reist boekt u To Toscane Ervaringen of extra services via de Ervaringen Specialisten (per telefoon of e-mail) of, indien mogelijk, via uw beveiligde klantenportaal. Minimaal 5 dagen voor aankomst moet er zijn geboekt.
Uw contract loopt bij de betreffende aanbieder en niet bij To Toscane. De persoon die de boeking maakt moet ten minste 18 jaar oud zijn op het moment van boeking en moet geautoriseerd zijn om de boeking te maken op basis van deze en de algemene voorwaarden van de aanbieder - door alle personen die op de boeking worden genoemd of gebruikers van de To Toscane Ervaring of service. Alle betalingen voor To Toscane Ervaringen of aanvullende services worden rechtstreeks in euro’s aan de aanbieder in Italië gedaan.
Zodra we uw akkoord hebben ontvangen om een  To Toscane Ervaring (en)of aanvullende service (s) bij een van onze aanbieders te boeken, sturen we u een bevestiging van uw boeking namens de aanbieder. De aanbieder neemt rechtstreeks contact met u op voor eventuele aanvullende informatie. Uw factuur ontvangt u van de aanbieder wanneer u de service krijgt. Alle correspondentie en documenten worden verzonden naar het e-mailadres dat is geregistreerd bij uw boeking van uw vakantiehuis, dit e-mailadres wordt aan de aanbieder verstrekt. Controleer de bevestiging zorgvuldig wanneer u deze ontvangt.  Als alle informatie in dit of een ander document onjuist of onvolledig is, neem dan onmiddellijk contact met ons op.

2. De kosten van uw To Toscane ervaring en / of aanvullende service
Prijzen van alle To Toscane Ervaringen en aanvullende services kunnen worden aangevraagd samen met meer details en boekings- en betalingsinformatie. Dit geschiedt per e-mail aan de To Toscane Ervaringen specialist.
Soms, en in overeenstemming met hun eigen voorwaarden, behouden aanbieders zich het recht voor om extra kosten en / of prijsverhogingen door te berekenen die kunnen ontstaan na een boeking. De prijs voor alle To Toscane Ervaringen en extra services zijn in euro en zijn ter plaatse te betalen in euro.

3. Betaling
We zullen van tevoren een lijst van alle prijzen van alle To Toscane Ervaringen en extra services die u bij ons hebt geboekt verstrekken, die ter plaatse in euro moeten worden betaald, rechtstreeks aan de aanbieder. U moet ervoor zorgen dat u kunt betalen via een voor de aanbieder acceptabele methode. Veel aanbieders hebben geen betaal- creditcardfaciliteiten en accepteren alleen contante betaling in euro. Als u niet zeker weet welke betaalmethode u kunt gebruiken voor een To Toscane Ervaring of extra service, neem dan voor uw reis contact op met de To Toscane Ervaringen Specialist of ons kantoor.

4. Uw contract
Een bindend contract tussen u en de aanbieder van de To Toscane Ervaringen of aanvullende service wordt gecreëerd op het moment dat de boeking wordt gemaakt, ondanks dat er geen aanbetaling wordt gedaan. We treden alleen op als boekingsagent bij het boeken van To Toscane Ervaringen en aanvullende services. Een kopie van de algemene voorwaarden van de aanbieder kan per e-mail of telefoon worden aangevraagd.

5. Verzekering
Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat uw reisverzekering uw geboekte To Toscane Ervaringen en / of aanvullende services dekt. Raadpleeg de polisvoorwaarden omdat veel verzekeraars dekking uitsluiten voor activiteiten die zij als gevaarlijk beschouwen.

6. Wijzigingen en annuleringen
Als u uw bevestigde boeking voor uw To Toscane Ervaringen of service wilt wijzigen of annuleren, moet dit zo snel mogelijk schriftelijk worden aangevraagd per e-mail of aangetekende post. Het wordt van kracht op de dag dat we deze ontvangen. Wijzigingen en annuleringen kunnen alleen worden geaccepteerd in overeenstemming met de algemene voorwaarden van de aanbieder van uw arrangementen. De aanbieder kan de annulerings- of wijzigingskosten in rekening brengen die in de boekingsvoorwaarden zijn vermeld (deze kunnen oplopen tot 100% van de kosten en stijgen normaal gesproken dichterbij tot de datum van vertrek). U kunt hiervan een exemplaar aanvragen. Wanneer de wijziging kan worden gedaan, is er een administratie fee van 50 euro per wijziging verschuldigd. Administratiekosten worden niet terugbetaald. Als u binnen 48 uur na het starten van de service een privé chef-kok of boodschappenservice annuleert en alle boodschappen zijn reeds gedaan, ontvangt u de bon en bent u aansprakelijk voor de volledige kosten van de boodschappen. Als u annuleert op de dag waarop de service is geboekt is het volledige bedrag van de service verschuldigd. De betaling wordt ter plekke voldaan.
Het is mogelijk dat u deze annuleringskosten kunt terugvorderen via uw verzekeringspolis, na een eventueel teveel betaald bedrag en afhankelijk van de reden van annulering.

7. Wijzigingen en annulering door de aanbieder
Elke wijziging en / of annulering van uw To Toscane Ervaringen of extra service boeking door de aanbieder, zullen wij u zo snel mogelijk doorgeven, maar wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele wijzigingen of annuleringen door de aanbieder. Als de aanbieder alternatieve arrangementen aanbiedt, moet u ons uw keuze binnen de gestelde termijn laten weten.

8. Overmacht
Noch To Toscane noch de aanbieder zijn aansprakelijk of betalen een vergoeding wanneer de uitvoering of levering van een To Toscane Ervaring of aanvullende service wordt voorkomen of beïnvloed door, of wanneer u anderszins schade, kosten of verlies lijdt als gevolg van "overmacht" . "Overmacht" betekent elke gebeurtenis of omstandigheden die To Toscane of de aanbieder niet kon voorzien, zelfs niet met de nodige zorgvuldigheid. Dergelijke gebeurtenissen omvatten vaak (feitelijke of dreigende) oorlog, oproer, burgeroorlog, terroristische activiteiten, industriële geschillen, natuur- of kernrampen, ongunstige weersomstandigheden, vulkanische activiteit, brand, overstroming, epidemie, sluiting, beperking of congestie van luchthavens of luchtruim en alle soortgelijke gebeurtenissen of omstandigheden buiten de controle van de betrokken partij.

9. Aansprakelijkheid
To Toscane Ervaringen en aanvullende services worden aangeboden door lokale bedrijven of personen die onafhankelijk zijn van To Toscane. We treden alleen op als tussenpersoon voor aanbieders en uw contract is met een aanbieder en de eigen voorwaarden van de aanbieder zijn van toepassing op uw contract. U kunt per e-mail een kopie hiervan aanvragen. Deze voorwaarden kunnen uitzonderingen en beperkingen van de aansprakelijkheid van de aanbieder bevatten.
Alle redelijke inspanningen worden geleverd om ervoor te zorgen dat de beschrijvingen van To Toscane Ervaringen en aanvullende services correct en bijgewerkt zijn op onze website en de informatie die we verstrekken. Er kunnen onvermijdelijke wijzigingen en fouten zijn. We zullen u op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen of fouten wanneer we ons ervan bewust worden. To Toscane kan geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor eventuele wijzigingen of fouten. Controleer tijdens het boeken de details van To Toscane Ervaringen of aanvullende service.
Een aanbieder kan uw To Toscane Ervaringen of aanvullende service op elk gewenst moment naar eigen goeddunken annuleren of wijzigen om verschillende redenen en factoren die buiten zijn controle liggen, zoals het weer, en vooral wanneer hij van mening is dat er een risico kan zijn voor uw comfort, gezondheid of veiligheid. Sommige To Toscane Ervaringen of aanvullende services vereisen mogelijk een goed niveau van lichamelijke fitheid of brengen een risico met zich mee. Neem bij twijfel over moeilijkheids- of fitnessvereisten tijdig contact met ons op zodat we u in contact kunnen brengen met de aanbieder voordat u uw boeking bevestigt.
We bieden u te goeder trouw informatie over en hoe u onze To Toscane Ervaringen en aanvullende services kunt boeken. We hebben echter geen betrokkenheid bij of controle over de aanbieders en we zijn niet de aanbieders van hen. Daarom kunnen we geen aansprakelijkheid aanvaarden voor enige To Toscane Ervaringen of aanvullende service of voor handelen of nalaten (inclusief maar niet beperkt tot, nalatigheid en / of contractbreuk) van een aanbieder of een van zijn werknemers, leveranciers of onderaannemers of voor iemand anders betrokken bij enige To Toscane Ervaringen of aanvullende service. Of voor enig persoonlijk letsel, overlijden, schade, verlies, onkosten of andere bedragen of welke vordering dan ook. We sluiten echter geen aansprakelijkheid uit voor onze nalatigheid of die van onze werknemers (op voorwaarde dat ze destijds in de uitoefening van hun dienstverband werkten) dat leidt tot uw overlijden of persoonlijk letsel. Voor alle andere claims die voortvloeien uit onze nalatigheid, is onze maximale aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot 2.000.000 euro per claim.
Om twijfel te voorkomen kunnen we ook geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor eventuele aanvullende diensten of voorzieningen ¬– zoals fietsverhuur of kinderopvang - die een huiseigenaar of andere derde partij levert, zonder onze kennis of hulp.

10. Klachten en problemen
Omdat we alleen optreden als tussenpersoon voor de aanbieders voor alle To Toscane Ervaringen en aanvullende service boekingen, is assistentie bij het oplossen of proberen op te lossen van een claim of klacht in onze hoedanigheid van agent en op basis van goodwill.

11. Uw gedrag
Van gasten wordt verwacht dat zij zich met zorg voor anderen gedragen. Als u, naar de mening van de aanbieder of een andere bevoegde persoon, zich gedraagt op een manier die gevaar of risico op letsel voor uzelf of anderen, verstoring of angst voor een derde of schade aan eigendommen veroorzaakt, of waarschijnlijk zal veroorzaken, heeft de aanbieder het recht om, zonder voorafgaande kennisgeving, deelname aan de To Toscane Ervaringen of aanvullende service door de betrokken persoon (personen) te beëindigen. De aanbieder is dan niet verder verantwoordelijk voor dergelijke persoon of personen en er worden geen kosten, uitgaven of terugbetalingen gedaan.

12. Veiligheidsnormen
To Toscane Ervaringen of aanvullende services zijn onderworpen aan de wetten en toepasselijke normen van het land waarin de service wordt verleend, niet die van enig ander land. Deze wetten en normen zijn mogelijk niet dezelfde als in uw thuisland en kunnen soms lager zijn.
Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u tevreden bent met de veiligheidsnormen en voorzorgsmaatregelen die door de aanbieder worden geboden voordat u een dienst (en) gebruikt of deelneemt aan een To Toscane Ervaringen of aanvullende service.

13. Oppassen
We hebben het beleid om kinderopvang of oppasaanbieders niet aan te bevelen of te ondersteunen, omdat we van mening zijn dat we daartoe niet in staat zijn. We begrijpen dat veel van onze klanten deze services nodig hebben bij een vakantie in een vakantiehuis. Gezien de bezorgdheid over veiligheid, beveiliging en geschiktheid die alle ouders hebben bij het zoeken naar aanbieders van kinderopvang of babysit, moeten klanten echter zelf vertrouwd zijn met en zelf controles uitvoeren bij dergelijke aanbieders. Houd er rekening mee dat de meeste van deze aanbieders geen officiële kwalificaties voor kinderopvang hebben. Eventuele oppas- of kinderopvangregelingen die u met het lokale personeel bij uw vakantiehuis kunt maken, zijn geheel naar eigen goeddunken. To Tuscany controleert of checkt lokaal personeel niet op geschiktheid voor het bieden van kinderopvang en we kunnen geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor dergelijke regelingen.

14. Nauwkeurigheid van de website
We doen alle redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat de informatie op onze website nauwkeurig en actueel is. Soms treden echter fouten op en zijn wijzigingen noodzakelijk. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor fouten. Prijzen en details van To Toscane Ervaringen en aanvullende services kunnen zonder kennisgeving en beschikbaarheid worden gewijzigd.


Klachtenprocedure


Hoewel het merendeel van onze klanten van probleemloze vakanties in onze vakantiehuizen geniet, kan het zijn dat u ontevreden bent met de dienstverlening terwijl u al in het vakantiehuis verblijft. In dat geval moet u onmiddellijk ons en de huiseigenaar of de lokale vertegenwoordiger hiervan op de hoogte brengen, zodat de situatie zo goed mogelijk verholpen kan worden.

Als het probleem niet ter plekke verholpen kan worden, dan moeten wij de volledige informatie van uw klacht schriftelijk binnen dertig (30) dagen na uw thuiskomst ontvangen. Wij zullen binnen achtentwintig (28) dagen na ontvangst van uw e-mail  ( info@to-toscane.nl) of brief reageren. Als u ons niet tijdig over het probleem informeert, of als u niet binnen de aangegeven tijdsperiode of op de aangegeven manier uw klacht doorgeeft, dan kunnen wij het probleem niet verhelpen of onderzoeken en dat kan uw rechten in deze overeenkomst aantasten.


Voorwaarden


Door gebruik te maken van onze site accepteert u deze voorwaarden
Door gebruik te maken van onze website, bevestigt u dat u deze gebruiksvoorwaarden accepteert en dat u ermee akkoord gaat. Gaat u niet akkoord met deze voorwaarden dan kunt u onze website niet gebruiken.

Er zijn andere voorwaarden die op u van toepassing kunnen zijn
De volgende aanvullende voorwaarden zijn ook van toepassing op uw gebruik van onze website:
• Ons privacybeleid, waarin de voorwaarden staan waarop wij persoonsgegevens verwerken die we verzamelen van u, samen met informatie over cookies en externe links. Let op dat wij niet verantwoordelijk zijn voor websites waar we een link naartoe hebben.
• Onze boekingscontract en aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn als u een vakantiehuis via ons boekt.
• Onze informatie over hoe u kunt boeken

Wij kunnen wijzigingen aanbrengen in deze voorwaarden
Wij wijzigen deze voorwaarden van tijd tot tijd. Controleer alstublieft de voorwaarden telkens als u onze website wenst te gebruiken, om er zeker van te zijn dat u de voorwaarden die geldig zijn begrijpt. 

We kunnen onze website wijzigen
We kunnen onze website soms updaten en wijzigen

Gebruik van materialen op onze website
U kunt één kopie maken en afdrukken en kunt u samenvattingen downloaden van elke pagina van onze website voor uw persoonlijk gebruik. Voor meer informatie, inclusief gebruiksbeperkingen, raadpleegt u onze Copyright Notice.

Gebruikergegenereerde inhoud is niet door ons goedgekeurd
Deze website bevat beoordelingen die door andere gebruikers van de site zijn geüpload, inclusief naar bulletin boards en chatrooms. Deze informatie en deze materialen zijn niet door ons geverifieerd of goedgekeurd en we zijn niet aansprakelijk voor dergelijke content. De standpunten die door andere gebruikers op onze website worden geplaatst, geven niet altijd weer wat onze waarden en kijk is.
Als u wilt klagen over informatie en materialen die door andere gebruikers zijn geüpload, neem dan contact met ons op

Onze verantwoordelijkheid voor verlies of schade
• Houd er rekening mee dat wij onze website alleen voor binnenlands en privé gebruik bieden. U gaat ermee akkoord om onze website niet te gebruiken voor commerciële of zakelijke doeleinden, en we zijn niet aansprakelijk tegenover personen of bedrijven  voor zaken als winstverlies, verlies van werk, bedrijfsonderbrekingen of verlies van zakelijke kansen.
• Wij sluiten onze aansprakelijkheid uit naar u als gevolg van uw gebruik van deze website, met twee uitzonderingen. Ten eerste sluiten we uit of beperken ons onze aansprakelijkheid niet op welke manier onwettige manier dan ook. (Dit geldt ook voor aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel door onze nalatigheid of nalatigheid van onze medewerkers, agenten of onderaannemers en voor fraude of frauduleuze onjuiste voorstelling.) Ten tweede zijn er verschillende beperkingen en uitzonderingen van aansprakelijkheid van toepassing die voortvloeien uit iedere boeking van een vakantiehuis door u gemaakt - zie onze boekingscontract en aanvullende voorwaarden  , waaronder informatie over hoe wij onze aansprakelijkheid beperken.

Content uploaden naar onze website
Wanneer u inhoud op onze website uploadt via onze Klant Beoordelings-pagina, moet een dergelijke bijdrage accuraat zijn (waar het feiten vermeldt) en eerlijk (waar meningen worden gegeven) en u moet ervoor zorgen dat dergelijke inhoud niet laster of beledigend is.
U garandeert dat een dergelijke bijdrage voldoet aan die normen en u zal aansprakelijk zijn voor verlies of schade die we lijden als gevolg van uw inbreuk op deze garantie.
Eventuele inhoud die u uploadt naar onze website wordt beschouwd als niet-vertrouwelijk en niet-eigendom. U behoudt al uw eigendomsrechten in uw inhoud, maar u dient ons en andere gebruikers van onze website een beperkte licentie te geven om deze inhoud te gebruiken, te bewaren en te kopiëren en te verspreiden en beschikbaar te maken voor derden.
Wij hebben ook het recht uw identiteit bekend te maken aan derden die beweren dat inhoud die door u op de site wordt geplaatst of geüpload, een inbreuk vormt op hun intellectuele eigendomsrechten of van hun recht op privacy.
Wij hebben het recht om alle content die u op onze website plaatst te verwijderen indien naar onze mening uw bericht niet voldoet aan de bovenstaande contentstandaard.

Computervirussen
Wij zijn niet verantwoordelijk voor virussen en u mag ze niet introduceren
Wij garanderen niet dat onze website veilig of vrij is van bugs of virussen.

Toepasbare wetten
Deze gebruiksvoorwaarden, hun inhoud en onderwerpen en hun formatie zijn onderworpen aan de Engelse wetgeving. U en wij beiden komen overeen dat de rechtbanken van Engeland en Wales in het geval van geschillen exclusieve bevoegdheid hebben.
 


Copyright


To Toscane / Copyright en Intellectuele Eigendomsrechten

Inhoud op de website van To Toscane -

MEDEDELING - copyright en andere intellectuele eigendomsrechten

De volgende voorwaarden gelden voor alle bezoekers, inclusief gasten of potentiële gasten en huiseigenaren, waaronder klanten van To Tuscany (hierna "Gebruikers" genoemd) naar www.to-tuscany.com en alle bijbehorende websites (hierna aangegeven als gezamenlijk en individueel als  "Website").

To Toscane is de eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief auteursrechten, en de inhoud van de Website, inclusief, zonder uitzondering van pagina's, illustraties, grafieken, professionele- en amateurfotografie, video, audio en tekst.

Gebruikers gaan ermee akkoord om geen inhoud van de website te kopiëren of te downloaden, te wijzigen, te reproduceren, te delen of opnieuw te distribueren, openbaar te maken of te commercieel te gebruiken, of het nu online, in druk of in een ander format of medium zonder voorafgaande Schriftelijke goedkeuring van To Tuscany.

Gebruikers gaan er ook mee akkoord om geen derden te helpen, hetzij direct of indirect, ongeoorloofde handelingen in strijd met deze kennisgeving te plegen.

De beperking in deze mededeling is van toepassing op alle inhoud die verschijnt of eerder op de website is verschenen.


(www.to-toscane.nl) wordt beheerd door To Tuscany Marlisea EU Limited, opgericht in Ierland 718732, een dochteronderneming van To Tuscany Limited, opgericht in Engeland en Wales 04022417

Volg ons op Social Media

Nieuwsbrief

Wilt u wekelijks inspiratie, vakantiehuis aanbevelingen en reistips ontvangen van onze Toscane-experts?

Meer informatie

© 1998-2024 To Toscane Alle rechten voorbehouden.

Aanvraag